همایش تخصصی کشت بافت گیاهی و کارآفرینی

همایش تخصصی کشت بافت گیاهی و کارآفرینی

شرکت دانش بنیان آویژه کشت بافت آروین با همکاری پارک علم و فناوری مدرس، اولین همایش تخصصی کشت بافت گیاهی و کار آفرینی را با سرفصل‌های آموزشی کشت بافت گیاهی، بررسی تولیدات کشت بافتی و کشت سلولی برگزار می‌کند.
تاریخ برگزاری: ۲۲ آذرماه ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، سالن مطهری، لینک تلگرام اطلاع رسانی همایش تخصصی کشت بافت گیاهی مدرس