انتخاب دکتر نادری‌منش به عنوان دبیر مجمع پارک‌های علم و فناوری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هشتم آبان 1401 با حضور دکتر خیرالدین معاون وزیر علوم، در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار و طی آن دکتر نادری منش به‌عنوان دبیر مجمع پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های کشور انتخاب شد.

در ابتدای این نشست دکتر نادری منش رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه به رسالت و نقش اصلی پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد و در خصوص وضعیت بودجه و راهکارهای عملیاتی بودجه سال 1402 با توجه به ماهیت پارک‌های دانشگاهی و رسالت آن‌ها در بسترسازی مناسب و نقش کارآفرینی، توضیحاتی ارائه کرد. وی همچنین بر هم‌افزایی و ایجاد راه‌های تعامل بیشتر با دانش‌آموختگان و هدایت آن‌ها در جهت کارآمدی تأکید کرد.

در ادامه دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به اهمیت این‌گونه نشست‌ها در جهت هم‌افزایی بیشتر و جذب منابع و بودجه گفت: باید این‌گونه جلسات در جهت سازمان‌دهی بیشتر و رایزنی با مسئولین مربوطه (مجلس- برنامه و بودجه) برای اخذ اعتبار بیشتر و هدف‌دار کردن آن و سپس سوق دادن اعتبارات به سمت پارک‌های علم و فناوری به‌طور منظم برنامه‌ریزی و برگزار شود.

در این نشست مقرر شد یک مجمع متشکل از پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های کشور جهت پیگیری مطالبات و هم‌افزایی و هم‌فکری بیشتر تشکیل شود. همچنین برای دوره نخست دکتر نادری منش به‌عنوان دبیر مجمع پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها به مدت دو سال انتخاب شد.

در پایان جلسه مقرر شد اساس‌نامه این مجمع تا دو هفته آینده تهیه و به تأیید مراجع حقوقی و قانونی برسد.