یارانه تجاری‌سازی فناوری

یارانه تجاری‌سازی فناوری

باتوجه به برگزاری نمایشـگاه هفته پژوهش و فنـاوری در تاریـخ ۳ الی ۶ دی ماه سال جـاری، دفتر سـیاستگـذاری و برنـامه‌ریزی امور فناوری در نظر دارد از فروش طرح‌هـا و محصول‌های فناورانه و سـرمایه‌گـذاری در این حوزه در قالب یارانه تجاری‌سازی فناوری حمـایت کنـد. به همین منظور از بین طرح‌ها و محصولات فناورانه و نوآورانه که در ایام نمایشـگاه هفته پژوهش و فنـاوری قرارداد فروش و یا سـرمایه‌گـذاری آن‌ها به‌صورت رسـمی منعقـد شـده و براسـاس شـاخص‌های مربوطه به‌عنوان قرارداد برتر انتخاب شونـد، درصـدی از قرارداد منعقـده تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال حمایت خواهد شد.

لـذا بدینوسـیله از واحدهایی که دارای طرح‌هـا و محصول‌هـای فنـاورانه با قابلیت بالای فروش و یا جـذب سـرمایه‌گـذار بوده و متقاضـی استفاده از حمایت اشاره شده هستند، دعوت می‌شود تا نامه اعلام آمادگی خود به همراه مستندات لازم را شامل: معرفی فناور، خلاصه مشـخصات طرح یا محصول فناورانه، مشتریان و سرمایه‌گذاران (درصـورت وجود)، حـداکثر تـا تاریـخ  ۱۷/۰۹/۹۷ با عنوان «یارانه تجاری‌سازی فناوری» به ایمیل [email protected] ارسال فرمایند. لازم به توضـیح است، اطلاعات طرح‌ها و محصول‌های متقاضـی یـارانه تجاری‌سازی فناوری باید حتما در سامانه ایران تک هاب برای بررسـی میزان آمـادگی فناوری (TRL) ثبت شـده و در نمایشـگاه مـذکور جهت نمـایش و انجـام مراحل بعـدی، حضور یابنـد. می‌توانید شـیوه‌نامه تخصـیص یارانه تجاری‌سازی فناوری را از لینک زیر دریافت کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۸۲۲۳۳۴۷۰ تماس حاصل فرمایید.