کلیپ و عکس دستاوردهای برجسته برای هفتـه پژوهش و فنـاوری

کلیپ و عکس دستاوردهای برجسته برای هفتـه پژوهش و فنـاوری

بـا عنـایت به تأکید دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری نسبت به ضـرورت و اهمیت تبلیغات و اطلاع‌رسانی عملکرد و دسـتاوردهای حوزه پارک‌های علـم و فنــاوری و فرهنـگ‌سـازی در کشـور و همچنیـن در راســتای هفتـه پژوهش و فنـاوری، واحدهای متقاضی می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ نسـبت به تهیه و ارسال عکس، فیلم، متن و یا کلیپ از دسـتاوردهای برجسـته خود به‌منظور بهره‌برداری، آرشـیو و اسـتفاده در کلیپ هفته پژوهش و فناوری سال جاری اقـدام نموده و موارد را از طریق فرم تماس با ما با عنوان «کلیپ و عکس» ارسال فرمایند. لازم به ذکر است فایل‌های عکس باید با فرمت jpg و همچنین فایل‌های ویدیویی با کیفیت HD تهیه شود.