برگزاری وبینار ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی
تقویم آموزشی تابستان پارک علم و فناوری استان سمنان
فراخوان ساخت سیمان استخوانی ارتوپدی
برگزاری رویداد فرصت‌سازی کسب وکار
برگزاری دوره آنلاین هوشمندسازی کسب‌وکار
برگزاری دوره آموزشی طراحی استراتژی
برگزاری کارگاه آموزش مجازی فتوشاپ مقدماتی
برگزاری فراخوان کشاورزی و دام پروری
برگزاری مجموعه نشست‌های خبرگی
برگزاری چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر
برگزاری دوره آموزشی عیار