برگزاری سیزدهمین اسمارت‌گپ
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های بازرگانی
برگزاری وبینار تأمین مالی برای نوآوری
برگزاری طرح چالش هفته
برگزاری رویداد Disas-Tech