اطلاع‌رسانی در سایت پارک ‌علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

راهنمای ارسال اخبار

 • عنوان: عنوان کامل خبر


 • تصویر: ابعاد 400*600 و حجم حداکثر 100 کیلوبایت


 • نام تصویر آپلود شده: عنوان خبر به زبان انگلیسی (حداکثر 4 کلمه) و بین کلمات به‌جای فاصله (space) از خط فاصله – (Dash) استفاده کنید.


 • ارسال مطالب: متن اصلی خبر (رعایت نکات اولیه نگارشی)


 • تاریخ خبر: در انتها متن
ارسال خبر

بارگذاری اخبار

لطفاً زمینه های مورد نیاز را تکمیل کنید.
توجه: تصویر را حتما با توجه به مشخصات ابتدای این صفحه بارگذاری کنید.

راهنمای ارسال رویداد

 • فرم پیوست را پس از دریافت، تکمیل و در قسمت تعیین شده آپلود کنید.


 • عنوان: عنوان رویداد


 • تصویر شاخص: ابعاد 400*600 و حجم حداکثر 100 کیلوبایت


 • پوستر: ابعاد 800*1200 (مضربی از 400*600) و حجم حداکثر 2 مگابایت


 • نام تصویرهای آپلود شده: عنوان خبر به زبان انگلیسی (حداکثر 4 کلمه) و بین کلمات به‌جای فاصله (space) از خط فاصله – (Dash) استفاده کنید.


 • رعایت نکات اولیه نگارشی در متن خبر
ارسال خبر

بارگذاری رویداد

به‌منظور بارگذاری مطلب در سایت حتماً نکات را رعایت فرمایید. در غیر این صورت امکان بارگذاری بر روی سایت وجود نخواهد داشت.