برگزاری روز چهارم رویداد هفته اینوکافه
وبینار آموزشی نحوه ارائه پروپوزال تجاری
وبینار تبدیل پروپوزال دانشگاهی به طرح تجاری
وبینار آموزشی مالکیت فکری و ثبت پتنت
وبینار آموزشی نحوه ارائه سمینار دانشگاهی
وبینار ترویجی حمایت‌های ستاد فناوری نانو
وبینار آموزشی «نحوه ارائه سمینار دانشگاهی»
آشنایی با اصول نگارش پروپوزال و پایان‌نامه