آئین رونمایی طرح جامع پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
برگزاری جلسه «کمیته پذیرش طرح های متقاضی پذیرش در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس»
حضور پارک علم و فناوری مدرس در بیستمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری
جلسه رونمایی از «بازار صادرات در کشور افغانستان در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس»
بازدید معاون پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از پارک علم و فناوری دانشگاه