محمد رضا مینایی

مهندس محمدرضا مینایی‌مهر

مدیر مالی، اداری و حقوقی

  • تلفن

    02166919151 داخلی 2061