واکسیناسیون شرکت‌های مستقر در پارک
فراخوان رویداد ملی ایده‌بازار مهندسی پلیمر
برگزاری مپنا ویژن 1400
برگزاری وبینار برای کار در استارت‌آپ‌ها
فراخوان طراحی و اجرای اپلیکیشن جامع گردشگری
فراخوان توسعه سیستم جا‌به‌جاگراپتیکی
برگزاری دومین میتاپارک
فراخوان سامانه اعتبارسنجی آنلاین لیزینگ