تقویم آموزشی پاییز آکادمی کانون پتنت ایران
برگزاری وبینار رویداد جست‌وجو
حمایت از حضور واحدها در نمایشگاه نفت
فر اخوان رویداد پیوند
برگزاری نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی