بازیافت لامپ‌های کم‌مصرف و مهتابی برای نخستین بار در کشور
تعمیرات خطوط لوله بوسیله کامپوزیت