بازیافت لامپ‌های کم‌مصرف و مهتابی برای نخستین بار در کشور
تأمین آلیاژ زود گداز، پترو شیوا صنعت
تعمیرات خطوط لوله بوسیله کامپوزیت