تعمیرات خطوط لوله بوسیله کامپوزیت
انعقاد تفاهم‌نامه شرکت آوینا