فراخوان بازدید از نخستین نمایشگاه مجازی ایران
برگزاری اولین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران اِجوتِک
برگزاری نمایشگاه کار آنلاین تربیت‌مدرس
اولین نمایشگاه مجازی جهش تولید و دستاوردهای کرونا
جشنواره ملی کتاب و پایان‌نامهجشنواره ملی کتاب و پایان‌نامه
سومین نمایشگاه بین‌المللی «کار ایران»