معرفی و تقدیر طرح‌های برتر دومین جشنواره استارپوزال
برگزاری اولین روز از مرحله‌ی دوم داوری
برگزاری روز چهارم رویداد هفته اینوکافه
وبینار آموزشی نحوه ارائه پروپوزال تجاری
وبینار تبدیل پروپوزال دانشگاهی به طرح تجاری
وبینار آموزشی مالکیت فکری و ثبت پتنت
وبینار آشنایی با اصول نگارش پروپوزال و پایان‌نامه
وبینار آموزشی نحوه ارائه سمینار دانشگاهی