صد و یازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

صد و یازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با حضور دکتر ابراهیمی رئیس پارک و اعضا محترم هیأت رئیسه در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
۹۹/۰۲/۱۴