برگزاری اولین نشست فصلی مدیران شرکت‌های مؤسساتی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

اولین نشست فصلی مدیران شرکت‌های مؤسساتی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک دانشگاه تربیت‌مدرس این جلسه با حضور مدیران عامل شرکت‌های مؤسساتی مستقر در پارک در محل سالن کنفرانس ساختمان پویش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر مسعود ابراهیمی رئیس پارک، به ایراد سخنرانی پرداخت. پس ‌از آن مهندس محمد حسین‌زاده صلواتی، مدیرمؤسسات پارکی، گزارشی از وضعیت فعلی مؤسسات در پارک و نقش مؤسسات در پارک‌های علم و فناوری ارائه کرد.

در ادامه طی مراسم معارفه شرکت‌های مؤسساتی با یکدیگر آشنا شدند و جلسات B2B باهدف افزایش تعامل میان شرکت‌های مستقر برگزار شد. این نشست در ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد.

ساعت ۱۰:۳۰-۹۹/۰۶/۳۰