سی‌امین جلسه شورای فناوری پارک

برگزاری سی‌امین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

سی‌امین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این نشست رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. در این جلسه مجید زنگویی مدیرعامل مجموعه کافه بروکر نیز به‌عنوان میهمان حضور داشت.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 17:30 تا 20‌ سه‌شنبه 2 دی سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 17:00- 99/10/04