برگزاری ششمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

برگزاری ششمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

ششمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس به صورت مجازی  ظهر دیروز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این جلسه با حضور نازنین داراب زاده، قائم مقام پارک، حامد ابراهیمی، معاون فناوری و محمدصادق سبط الشیخ انصاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و کارشناس مربوطه برگزار شد..

در این کمیته، گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته، موانع و محدودیت‌های پیش رو و برنامه‌ریزی برای اقدامات آتی جهت پیشبرد اهداف در ناحیه نوآوری مدرس ارائه شد.همچنین راهکارهایی در خصوص توانمندسازی اجتماعی و ارائه خدمات در حوزه های نوآوری و فناوری ، به اعضای ناحیه نوآوری مدرس و شهروندان ساکن در محدوده، طراحی و ارائه گردید.