برگزاری جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه رئیس و مدیران پارک به بررسی برنامه‌های توسعه پارک پرداختند.

این نشست در ساعت ۸:۳۰ دوشنبه ۲۰ مرداد سال جاری برگزار شد.

ساعت ۹:۳۰- ۹۹/۰۵/۲۰