کارگاه آموزشی و مشاوره جذب سرمایه و افزایش نقدینگی

کارگاه آموزشی و مشاوره جذب سرمایه و افزایش نقدینگی توسط آقای کتر مصطفی کریمیان اقبال و به مدت ۸ ساعت برگزار می‌شود. مخاطبان اصلی این کارگاه فعالان اقتصادی، کارآفرینان و کارفرمایان، مدیران صنایع و کسب و کار‌های دانش‌بنیان، مدیران و کارشناسان پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، اساتید دانشگاه و محققین حوزه اقتصاد دانش‌بنیان هستند.
محورهای اصلی کارگاه جذب سرمایه و افزایش نقدینگی، ارتباط عمر شرکت و میزان سرمایه موردنیاز، مراحل مختلف جذب سرمایه، بررسی انواع سرمایه‌گذاران اکوسیستم نوآوری، فرایند سرمایه‌گذاری و اقدامات عملی شرکت‌ها در مرحله جذب سرمایه است.
*با ارئه گواهینامه معتبر به شرکت‌کنندگان
زمان برگزاری: از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۲۷ خردادماه ۹۸
محل برگزاری: پارک علم و فناوری البرز

تلفن تماس برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر: ۳۴۷۶۴۰۰۶-۰۲۶ و ۹۲۱۰۸۹۶۶-۰۲۶ داخلی ۱۳۱۸ و ۱۰۷۶، واحد آموزش پارک علم و فناوری البرز