ارائه خدمات مدیریت محتوا برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری

ارائه خدمات مدیریت محتوا برای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری

شرکت اسپاد سیستم در نظر دارد برای حمایت از شرکت‌های مسقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد، خدمات مدیریت محتوا ارائه دهد تا شرکت‌های همکار وب سایت رسمی به‌منظور معرفی شرکت و محصولات خود داشته باشند.
۸۰% تخفیف برای شرکت‌های متقاضی

تعداد

درصد تخفیف

قیمت نهایی (ریال)

۱ تا ۱۵

۸۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۶ تا ۲۲

۸۳

۳.۴۰۰.۰۰۰

۲۳ تا ۳۰

۸۵

۳.۰۰۰.۰۰۰

۳۱ تا ۵۰

۸۷

۲.۶۰۰.۰۰۰