برگزاری جلسات شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در آذر سال جاری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، جلسات شورای مدیران تشکیل شد.

این جلسات روزهای یک‌شنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد؛ در این جلسات رئیس و مدیران پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

ساعت ۱۱:۰۰ – ۹۹/۰۹/۳۰