کارگاه آموزشی «پیاده‌سازی نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری»

کارگاه آموزشی «پیاده‌سازی نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری»

انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در نظر دارد، کارگاه آموزشی و پنل تخصصی «پیاده‌سازی نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری» را برگزار کند.
مدرس: دکتر محمد صالح فرازی

زمان برگزاری کارگاه آموزشی: ساعت ۹ تا ۱۲، مورخ ۲۷ آذرماه ۹۸
محل برگزاری کارگاه آموزشی: تالار اصفهان
محل برگزاری پنل تخصصی: نمایشگاه بین‌المللی تهران، غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
زمان برگزاری پنل تخصصی: از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۲۷ آذرماه ۹۸
شماره تماس: ۰۹۳۳۱۳۳۸۱۲۶، خانم دهقان‌زاده