وزرات عتف در راستای اجرای دولت الکترونیک

وزرات عتف در راستای اجرای دولت الکترونیک

به اطلاع‌ می‌رساند، وزرات عتف در راستای اجرای دولت الکترونیک و روانسازی امور اداری در اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات و حوزه دستیاری ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی، بالاخص ارتقای سطح شفافیت و امکان رهگیری و رصد دقیق شکایات به عمل آمده در وزارت عتف وکاهش میانگین پاسخگویی به شکایات و ارائه مستندات مرتبط با شکایات ( به صورت ایجابی یا سلبی) پس از حدود یک سال فراهم سازی مقدمات و شرایط ایجاد سامانه تمام الکترونیکی دریافت و پاسخگویی به شکایات به نحوی که با اتوماسیون اداری وزارت و شبکه دولت هماهنگ باشد، این دفتر اقدام به طراحی سامانه جامع پاسخگویی به شکایات و دریافت گزارش تخلفات و سوء مدیریت ها و موارد نقض حقوق شهروندی و تخلفات آموزشی و پژوهشی نموده که از اول سال جاری ( ۱۴۰۰ ) در صفحه اصلی سایت وزارت عتف بارگذاری شده است.
علاقه‌مندان می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند.