تقویم نمایشگاه‌های سال 98

نمایشگاه‌های سال ۹۸

نظر به حمایت جدی‌تر و  فعال‌تر پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از واحدهای فناور در خصوص حضور در نمایشگاه و رویدادهای مهم سال ۱۳۹۸، از شرکت‌های محترم تقاضا دارد چنانچه قصد حضور در نمایشگاه‌های مشخص داخلی و یا خارجی سال ۱۳۹۸ دارند، هر چه سریع‌تر نام نمایشگاه و زمان آن را به دفتر آموزش و ترویج پارک (از طریق فرم درخواست شرکت در نمایشگاه در سایت) اعلام فرمایند. همچنین به پیوست تقویم برخی از نمایشگاه‌های سال ۱۳۹۸ به‌منظور ملاحظه تقدیم می‌شود.