درخواست شرکت در نمایشگاه

نام واحد متقاضی (الزامی)

نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

عنوان نمایشگاه (الزامی)

تاریخ نمایشگاه (الزامی)

توجه در صورتی که از تاریخ ثبت درخواست کمتر از یک ماه برای مهلت ثبت‌نام باقی مانده باشد، درخواست شما بررسی نخواهد شد.

آخرین مهلت ثبت‌نام (الزامی)

در نامه درخواست میزان موفقیت در عقد قرارداد از نمایشگاه‌های قبلی و علت درخواست برای شرکت در نمایشگاه بیان شود.

نامه درخواست (حداکثر 900 کیلوبایت)

در صورتی که کاتالوگ و مجوزها را پیش از این در فرم درخواست نمایشگاه تکمیل کرده‌اید، می‌توانید این موارد را خالی بگذارید.

کاتالوگ شرکت در بردارنده تصویر و توضیح محصول

مجوزها و گواهینامه‌ها