نشست هیئت بین المللی IASP در مالاگا (اسپانیا)

هیئت بین المللی IASP  در کشور اسپانیا باهم دیدار کردند. این نشست در خصوص تجزیه و تحلیل فعالیت های این انجمن در سال گذشته و تعیین برنامه استراتژیک سال ۲۰۱۶ برگزار گردید. هیئت بین المللی  IASP  شامل ۱۸ عضو از ۱۵ کشور در سرتاسر دنیا می باشد. حضور آقای دکتر کریمیان اقبال، مشاور تجاری سازی پارک علم و فناوری مدرس، در هیئت IASP  از نکات قابل تامل این نشست می ­باشد.

۱۳۹۴/۱۱/۳۰