اولین همایش بین‌المللی نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق ۱۴۰۴ ایران

اولین همایش بین‌المللی نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق ۱۴۰۴ ایران، با هدف بررسی پدیده‌های نو و آینده پژوهی فناورانه و تبیین رویکردهای مواجه و بهره‌برداری از فرصت‌ها، توسط شرکت همایش سازان امروز تحت نظارت دفتر ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری: ۲۸ و ۲۹ آبان ماه ۹۷
محل برگزاری: مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

http://www.iran2025.com/