برگزاری سیزدهمین نمایشگاه اینوتکس2024

سیزدهمین نمایشگاه اینوتکس2024 که از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس تهران آغاز شده بود، ۲۱ اردیبهشت پایان یافت.
در آخرین روز این نمایشگاه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از غرفه پارک علم و فناوری تربیت مدرس بازدید کردند.
در اینوتکس امسال ۴۵۱ شرکت، آخرین فناوری‌ها و نوآوری‌هایشان را عرضه کردند.در این نمایشگاه ۱۰ شرکت عضو پارک علم‌وفناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در حوزه های پزشکی، دارویی، نفت و گاز و صنعت حضور دارند.