کارگاه آموزشی «تکنیک‌های بازاریابی و تبلیغات خلاق و کم‌هزینه»

کارگاه آموزشی «تکنیک‌های بازاریابی و تبلیغات خلاق و کم‌هزینه»

پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در نظر دارد، کارگاه آموزشی و مشاوره «تکنیک‌های بازاریابی و تبلیغات کم‌هزینه» را با عنوان‌های روش‌های نوین ارایه محصول و خدمات فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، انواع رسانه‌های تبلیغاتی و شیوه‌های تبلیغات ارزان‌قیمت و تکنیک‌های روابط عمومی در ارایه خدمات و محصولات را برگزار کند.

زمان برگزاری: ساعت ۱۵ تا ۱۹،  روز دوشنبه مورخ ۲۸ بهمن‌ماه ۹۸
محل برگزاری: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان هما، دانشگاه علم وفرهنگ، طبقه ششم، پارک ملی علوم و فناوری‌‌های نرم و صنایع فرهنگی
شماره تماس: ۴۶۱۲۹۲۲۰-۰۲۱