جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با بانک کشاورزی

جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با بانک کشاورزی در ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۲۶ خردادماه ۹۹ با حضور رئیس محترم پارک، اعضای هیأت رئیسه و نمایندگانی از بانک کشاورزی در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد. در پایان جلسه بازدیدی توسط میهمانان انجام شد.
۹۹/۰۳/۲۶