بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از واحدهای پردیس بابایی

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس حامد ابراهیمی از هشت واحد مستقر در پردیس بابایی بازدید و ارزیابی کردند. این بازدید در روز دوشنبه ۱۷ شهریور سال جاری انجام شد.
ساعت ۱۰:۰۰ – ۹۹/۰۶/۱۸