کارگاه آموزشی «اصول و فنون مذاکره»

کارگاه آموزشی «اصول و فنون مذاکره»

مرکز رشد دانشگاه قم با همکاری شرکت نحلیل‌گران پویا اندیش ارتباطات امروز در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان «اصول و فنون مذاکره» برگزار کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۰۹۹۰۱۵۳۵۴۰۲ تماس حاصل فرمایید.

زمان برگزاری: ساعت ۱۴ تا ۱۷ روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه ۹۷