برگزاری جلسه مدیر طرح و برنامه با شهردار منطقه 22

برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شهرداری منطقه ۲۲

جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شهرداری منطقه ۲۲ تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه طرفین در رابطه با همکاری‌های مشترک با محوریت برگزاری رویدادها، کارگاه‌های آموزشی، استفاده از فضاها و ظرفیت‌های فیزیکی شهرداری و پارک و بهره‌مندی از محصولات شرکت‌های فناور مستقر در پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد سال جاری برگزار شد.
ساعت ۹- ۹۹/۰۵/۲۵