نشست هم‌اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم، 17 تیرماه 98

نشست هم‌اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم، ۱۷ تیرماه ۹۸

از آنجایی‌که نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری با موضوع هم‌اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم، جزء مهم‌ترین رویدادهای سالانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، این نشست در دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌شود.

مدعوین
رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری
رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی سطح یک
رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های بزرگ دستگاه‌های اجرایی
اعضای اصلی اتاق بازرگانی ایران
معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های بزرگ
رؤسای کمیسیون‌های؛ آموزش و تحقیقات، فرهنگی، صنایع و معادن، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی
تعدادی از رؤسای انجمن‌های علمی مرتبط با موضوع نشست
تعدادی از صاحبان صنایع بزرگ کشور
هدف از برگزاری نشست
تبیین وضعیت و چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور در شرایط تحریم
چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی جامعه دانشگاهی در مواجه با چالش‌های احتمالی

تاریخ برگزاری: ۱۷ تیرماه ۹۸