حمایت صندوق علمی مشترک راه ابریشم از پژوهشگران

حمایت صندوق علمی مشترک راه ابریشم از پژوهشگران

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) در چهارمین سال اجرای خود، از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محقق‌های ایرانی و محقق‌های آکادمی علوم چین (CAS) در قالب سه نوع فعالیت زیر حمایت می‌کند.
پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک (با سقف حمایت سالیانه ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
برگزاری کارگاه‌های مشترک (با سقف حمایت تا ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
تبادل محقق‌های در دوره‌های کوتاه مدت

زمینه‌های علمی مورد حمایت SRSF
مواد پیشرفته
علوم آب

مدت فراخوان: تا روز ۸ شهریورماه ۹۸
شماره تماس: ۸۲۱۶۱۱۱۵-۰۲۱