جلسه کمیته برنامه راهبرد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

ساعت ۸ تا ۱۰ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۹۹ جلسه کمیته برنامه راهبرد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ابراهیمی رئیس پارک، اعضا محترم هیأت رئیسه و سایر اعضا محترم کمیته راهبردی در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
۹۹/۰۲/۱۴