رویداد چالش فناوری با رویکرد شناسایی و حل مسئله در حوزه مهندسی خوردگی

رویداد چالش فناوری با رویکرد شناسایی و حل مسئله در حوزه مهندسی خوردگی

کانون فناوری‌های نوین منطقه ویژه علم و فناوری رضوی در نظر دارد «رویداد چالش فناوری با رویکرد شناسایی و حل مسئله در حوزه مهندسی خوردگی» در سطح صنایع کشور را در اسفند ماه ۹۷ با همکاری نهاد‌های علم، فناوری و صنعتی کشور با محوریت دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کند.

زمان برگزاری: ۸ اسفندماه ۱۳۹۷
شماره تماس: ۳۸۹۴۴۷۷۵-۰۵۱ آقای مهندس کشمیری
شماره تماس کسب اطلاعات بشتر: ۳۸۹۴۴۷۷۵-۰۵۱
آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد