واکسیناسیون شرکت‌های مستقر در پارک

واکسیناسیون شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به اطلاع می‌رساند، کارکنان واحدهای فناور مستقر در پارک که سری اول اسمشان برای واکسیناسیون درج شد، می‌توانند در رورزهای سه‌شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ شهریور  تا ساعت ۱۴ برای واکسیناسیون  به پایگاه بسیج داخل دانشگاه تربیت‌مدرس مراجعه کنند.