کارگاه آموزشی «امور مالیاتی و حسابداری درزمینه مبحث‌های موردنیاز بازار کار»

موسسه آریانا حساب در نظر دارد، به مناسبت روز حسابدار کارگاه آموزشی «امور مالیاتی و حسابداری درزمینه مبحث‌های موردنیاز بازار کار» با سرفصل، نیازهای امور مالی و بازار کار کدام است، نیازهای بازار کار و حسابداری، مالی، مالیاتی و نرم‌افزارهای حسابداری، اظهارنامه ارزش‌افزوده و عوارض، صورت معامله‌های فصلی و اظهارنامه مالیات بر درآمد برگزار کند.

پست الکترونیکی: arianahesab{at}gmail{dot}com
زمان برگزاری: ساعت ۱۰ تا ۱۳، روز جمعه مورخ ۲۲ آذرماه ۹۸
محل برگزاری: تهران، بزرگراه نواب جنوب به شمال، بالاتر از پل امام خمینی، پلاک ۴۳۷، ساختمان هدهد ۱، واحد ۱۰۴
شماره تماس: ۶۶۸۴۶۷۶۲-۰۲۱، ۰۹۳۷۲۰۹۸۲۰۱(محمدی)، ۰۹۱۲۱۱۵۵۷۷۰(رفیعی)، ۰۹۳۹۵۷۹۰۵۱۲ و ۰۹۱۲۰۱۵۹۳۰۳(درویش)