دورکاری کارشناسان پارک
برگزاری جلسه سی و پنجم شورای فناوری پارک
تغییر حساب درآمد اختصاصی پارک
تقدیر از هیأت‌رئیسه پارک
گزارش نشست حکمرانی سایبری
رونمایی از کسبینو