بازدید پارک از پارک علم و فناوری پردیس
تزریق دوز دوم واکسن شرکت‌های مستقر در پارک
حمایت از حضور واحدها در نمایشگاه نفت
برگزاری جلسه پارک با شهرداری ناحیه 4 منطقه 6 تهران
واکسیناسیون شرکت‌های مستقر در پارک
برگزاری جلسه سی و هشتم شورای فناوری پارک
بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز نوآوری و کسب‌وکار جوانه
برگزاری جلسه با مرکز علوم اسلامی نور