امضای تفاهم‌نامه همکاری
برگزاری شورای پذیرش پارک
پارک مدرس در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۲
مصاحبه رئیس پارک در بیست‌‌و‌ششمین نمایشگاه الکامپ