فرآموز هنداسه
رویان افزار مبتکر
ماندگار مدار آوین
سپهر نوین اطلاعات ساخت
همگام صنعت ایستا اهواز‎
آرا کاوش پژوه
تراشه پرداز پویا
پویا صنعت مدار
فناوری ارتعاشات و آکوستیک مدرس
مدیریت کیفیت سلامت
ایکاد سازان سرزمین آریا
کلیک سازه
پایار انرژی گستر یکتا
پویاب انرژی
خارج شده
فردا سروش
رباتیک سنجاقک
فناوران پژوهش گستر سما
فاتحان آسمان نو اندیش
نوین ارتباط راسافن
سپهر صنعت پلاسما
ریز آسمان هوشمند
به فراوران نوین آریا سرمد
خارج شده
جهان فناور پیشرو ایلیا
الماس تک آریا دماوند
بنیاد اندیشه
مهندسی مطالعاتی افرا صنعت
خارج شده
معماری پویا
آرتام
نانو، انرژی، بوم زیست
خارج شده
ارتباطات هوشمند مدرس
فناوران بهین بسپار
صافات سپهر فضا فن
آزمونه
پویا تجارت کسری
خارج شده
تحلیل گران داده صبا
بهار فناوری‌های پیشرفته آوا
تجهیز فناوران امرتات
فناور تکنیک آلیاژ
هوشمند سازان کسب و کار مدرس
رسالت سلامت ایرانیان
گروه فروردین
هزار پیشه یکتا
حفاری مکانیزه
بسپار فراروش