بسته حمایتی صندوق نوآوری شکوفایی
کسب مقام اول دکتری تخصصی رشته ژنتیک
چالش نوآوری ساخت فیلتر فومی سرامیکی
وبینار ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها
دومین وبینار کافه  ExporTech