برگزاری دومین کمپ اشتغال کارنو
برگزاری وبینار فروش موفق به شرکت‌ها