برگزاری سومین وبینار کافه ExporTech
برگزاری پنل معرفی انواع تسهیلات و خدمات صندوق
وبینار آموزشی بازاریابی تلفنی
برگزاری وبینار آموزشی هنر جذب منابع مالی
برگزاری سری وبینارهای انجمنی با موضوع انرژی
برگزاری استارت‌آپ ویکند مجازی سلامت هوشمند