برگزاری نمایشگاه Techno Med Expo
برگزاری رویداد ملی سرمایه‌گذاری آفرینه
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو سال 1400
برگزاری پانزدهمین اسمارت‌گپ
برگزاری جلسات نیازسنجی دارایی‌های فکری
برگزاری جشنواره ایده‌های کسب‌وکار ارزان
برگزاری نهمین نشست رویدادهای سپهر
برگزاری وبینار مهارت‌های ماندگاری کسب‌وکار