برگزاری وبينار ظهور زنجيره‌های ارزش جهانی
برگزاری رویداد فرصت‌سازی کسب وکار
برگزاری دوره آنلاین هوشمندسازی کسب‌وکار
برگزاری دوره آموزشی طراحی استراتژی
برگزاری کارگاه آموزش مجازی فتوشاپ مقدماتی
برگزاری مجموعه نشست‌های خبرگی
برگزاری چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر
برگزاری دوره آموزشی عیار