برگزاری رویداد به همرسانی عرضه و تقاضا
برگزاری وبينار Pivot در کسب‌وکار
تقویم آموزش و توانمندسازی بهار پارک سمنان
برگزاری رویداد فناوری‌های تنظیم یار
برگزاری پنل پرسش و پاسخ حقوق مالکیت فکری
برگزاری مجموعه نشست‌های خبرگی
برگزاری دوره‌های آموزشی طرح صدف
برگزاری نمایشگاه Techno Med Expo