کارگاه صادرات و واردات
هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران
بزرگ‌ترین رویداد حوزه کشاورزی شرق آفریقا
دومین فراخوان فن‌تز مواد
کارگاه حضوری مقاله نویسی
اولین نشست تخصصی از ایده تا کارآفرینی
کارگاه تدوین و ارائه طرح کسب‌وکار
اولین فراخوان مدیریت بار شبکه