برنامه حمایت از تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با رویکرد ورود به بازار

برنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازی

فراخوان با هدف شناسایی، جذب و حمایت از تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه و فناورانه استادان و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

شرایط شرکت در فراخوان

  • عضویت حداقل یک نفر از اعضای تیم در دانشگاه تربیت‌مدرس (عضو هیأت‌علمی)

  • لزوم دفاع از منظر فناوری، نو آوری و قابلیت بازار

  • دارا بودن شخصیت حقیقی و نه حقوقی

  • داشتن نمونه اولیه یا آزمایشگاهی

برنامه تجاری‌سازی

حمایت‌ها و جوایز طرح‌های برگزیده

  • حمایت مالی به‌منظور ساخت نمونه قابل ارائه به بازار تا سقف 50 میلیون تومان

  • مشاوره در تدوین مدل کسب‌وکار و تحلیل و توسعه بازار

  • ارائه مشاوره ثبت اختراع و مالکیت فکری و معنوی

  • سرمایه‌گذاری در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی

  • ارائه تسهیلات 100 میلیون تومانی
برنامه تجاری‌سازی

کسب اطلاعات بیشتر

پست‌الکترونیکی: s.meydanloo@modares.ac.ir
شماره تماس دفتر تجاری‌سازی: 91082100-021، داخلی 2011