برنامه حمایت از تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با رویکرد ورود به بازار

برنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه تجاری‌سازیبرنامه حمایت از تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

فراخوان با هدف شناسایی، جذب و حمایت از تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه و فناورانه استادان و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

شرایط شرکت در فراخوان

  • عضویت حداقل یک نفر از اعضای تیم در دانشگاه تربیت‌مدرس (عضو هیأت‌علمی)

  • لزوم دفاع از منظر فناوری، نو آوری و قابلیت بازار

  • دارا بودن شخصیت حقیقی و نه حقوقی

  • داشتن نمونه اولیه یا آزمایشگاهی

برنامه تجاری‌سازی

حمایت‌ها و جوایز طرح‌های برگزیده

  • حمایت مالی به‌منظور ساخت نمونه قابل ارائه به بازار تا سقف 50 میلیون تومان

  • مشاوره در تدوین مدل کسب‌وکار و تحلیل و توسعه بازار

  • ارائه مشاوره ثبت اختراع و مالکیت فکری و معنوی

  • سرمایه‌گذاری در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی

  • ارائه تسهیلات 100 میلیون تومانی
برنامه تجاری‌سازی

کسب اطلاعات بیشتر

پست‌الکترونیکی

 s.meydanloo@modares.ac.ir
شماره تماس دفتر تجاری‌سازی

021-91082100، داخلی 2011

نام و نام خانودگی متقاضی

پست‌الکترونیکی

تلفن همراه

لطفا طرح پیشنهادی را در این قسمت بارگذاری فرمایید (حداکثر 3000 کیلوبایت).

لطفا مدارک پیوست را در این قسمت بارگذاری فرمایید (حداکثر 3000 کیلوبایت).