برگزاری نمایشگاه کار آنلاین تربیت‌مدرس
جشنواره ملی کتاب و پایان‌نامهجشنواره ملی کتاب و پایان‌نامه