حضور پارک در نمایشگاه دارویی فارمکس
سومین دوره نمایشگاه شهر هوشمند
برگزاری نمایشگاه کار آنلاین تربیت‌مدرس
جشنواره ملی کتاب و پایان‌نامهجشنواره ملی کتاب و پایان‌نامه