نمایشگاه بین‌المللی فارمکس2023
برگزاری نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲
حضور پارک در نمایشگاه دارویی فارمکس
سومین دوره نمایشگاه شهر هوشمند
برگزاری نمایشگاه کار آنلاین تربیت‌مدرس